lol...

Posted By keran on Tue, Mar 11, 2014, 07:55 AM under फोटो जोक्स with   1  &  0  पुरा पढ्नुहोस् ।

Teacher:- bhann taw shere 2 * 2= 4 4 * 2= 8 8 * 2= 16 16 * 2= 32 32 * 2= 64 64 * 2= ?...

Posted By keran on Tue, Apr 29, 2014, 12:06 PM under सेरे जोक्स with   0  &  0  पुरा पढ्नुहोस् ।

18+ joke Shere and his wife on bus. Wife:- hernus na paxaadiko manxe le mero blouse vitra...

Posted By keran on Tue, Apr 29, 2014, 12:05 PM under १८ प्ल्स जोक्स with   0  &  0  पुरा पढ्नुहोस् ।

kati garmi vako lolza

Posted By keran on Tue, Apr 29, 2014, 12:04 PM under १८ प्ल्स जोक्स with   0  &  0  पुरा पढ्नुहोस् ।

छोराले हस्तमैथुन गरिरहेको बेलामा रंगैहात फेला पारेपछि ! बाउले छोराको बिहे गरि दिएछ...

Posted By keran on Tue, Apr 29, 2014, 12:02 PM under १८ प्ल्स जोक्स with   0  &  0  पुरा पढ्नुहोस् ।

( शेरे डा . रिकुटेको मेडिकलमा कण्डम किन्न गएछ ) शेरे : डा . साब दिनुस् न । डा . रिकुटे :...

Posted By keran on Tue, Apr 29, 2014, 12:02 PM under १८ प्ल्स जोक्स with   0  &  0  पुरा पढ्नुहोस् ।

शेरेलाई जागीर बाट निकाले पछि उ प्रतेक दिन हाकीमको घरको गेत अगाडी गएर दिसा गर्न लागेछ...

Posted By keran on Tue, Apr 29, 2014, 12:00 PM under सेरे जोक्स with   0  &  0  पुरा पढ्नुहोस् ।

एकछिन जोक्स सुनौ है साथी,लास्ट अल्छि लाग्यो एकछिन हाँसौ है त, = उहि त हो हाम्रो सेरे एकदिन...

Posted By keran on Tue, Apr 29, 2014, 11:59 AM under सेरे जोक्स with   0  &  0  पुरा पढ्नुहोस् ।

Killer sayari ! Tme ghar ko mathi basxau Ma basxu tala Wah wah wah Tme ghar ko mathi...

Posted By keran on Wed, Apr 23, 2014, 11:53 AM under अन्य with   0  &  0  पुरा पढ्नुहोस् ।

Ek din 4 ota country ko keta haru vet vayexa. Japan, china, indian ra nepal. Sabai jana ghumna...

Posted By keran on Wed, Apr 23, 2014, 11:40 AM under अन्य with   0  &  0  पुरा पढ्नुहोस् ।

Page 1 of 101, showing 10 records out of 1009 total, starting on record 1, ending on 10