जिन्दगी भरि एउटै गल्ति गरिरहे

Posted By joker on Sat, Aug 06, 2016, 07:28 PM under फोटो जोक्स with   2  &  0  पुरा पढ्नुहोस् ।

Patanjali Engine Oil :D

Posted By joker on Sat, Aug 06, 2016, 11:07 AM under Memes with   0  &  0  पुरा पढ्नुहोस् ।

नेता र पाल - नागरिक दैनिकमा छापिएको कार्टुन

Posted By joker on Sun, May 17, 2015, 04:26 AM under कार्टून्स जोक्स with   0  &  0  पुरा पढ्नुहोस् ।

#कुरो

Posted By joker on Sun, May 17, 2015, 01:50 AM under भुकम्प जोक्स with   4  &  0  पुरा पढ्नुहोस् ।

महलमा बस्ने को अवस्था

Posted By joker on Sat, May 16, 2015, 11:47 AM under भुकम्प जोक्स with   4  &  2  पुरा पढ्नुहोस् ।

नागरिक दैनिकमा आज छापिएको कार्टुन - नेपाल

Posted By joker on Fri, May 15, 2015, 08:57 AM under कार्टून्स जोक्स with   0  &  1  पुरा पढ्नुहोस् ।

लोकतन्त्र - फलानो (via Setopati)

Posted By joker on Fri, Apr 24, 2015, 08:55 AM under कार्टून्स जोक्स with   1  &  0  पुरा पढ्नुहोस् ।

हेर छोरा #HappyMothersDay

Posted By joker on Sat, Apr 18, 2015, 06:14 AM under हेर भाई / बहिनी जोक्स with   3  &  0  पुरा पढ्नुहोस् ।

Happy Mother's Day

Posted By joker on Sat, Apr 18, 2015, 03:58 AM under हेर भाई / बहिनी जोक्स with   0  &  0  पुरा पढ्नुहोस् ।

कार्टुन (राजेश केसी) - प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत्र २४

Posted By joker on Tue, Apr 07, 2015, 09:47 AM under कार्टून्स जोक्स with   3  &  0  पुरा पढ्नुहोस् ।

Page 1 of 10, showing 10 records out of 94 total, starting on record 1, ending on 10