नियोजन गरेको ५ बर्ष पछी श्रीमती गर्ब बति भएको श्रीमान् ले थाहा पायछ्न अनि ए buडी कसरी गर्ब...

Posted By guest on Mon, Jan 05, 2015, 04:05 PM under आगन्तुकद्वरा पठाइएका with   0  &  0  पुरा पढ्नुहोस् ।

scientist banne sajilo...

Posted By guest on Sat, Jan 10, 2015, 07:48 AM under आगन्तुकद्वरा पठाइएका with   0  &  0  पुरा पढ्नुहोस् ।

एक पटक एक ट्राफिक चेकिङ गरिरहेको थियो । बाईक आयो । लाईसन्स, ठिक छ । बिलबुक, छ...

Posted By guest on Tue, Jan 27, 2015, 06:25 PM under आगन्तुकद्वरा पठाइएका with   0  &  0  पुरा पढ्नुहोस् ।

Rame: hoina shyame tero k kam ho ? Shyame: export import. Rame: kun deshma kam garchhau? harek...

Posted By guest on Mon, Dec 22, 2014, 11:26 PM under आगन्तुकद्वरा पठाइएका with   0  &  0  पुरा पढ्नुहोस् ।

शेरे भगवान शिवको तपस्या पूरा गरेपछि शिव प्रकट भई वरदान माग्न भनेछन : शेरेल ेभनेछ हे भगवान यो...

Posted By guest on Sun, Dec 14, 2014, 03:20 PM under आगन्तुकद्वरा पठाइएका with   0  &  0  पुरा पढ्नुहोस् ।

Bathroom dilemma

Posted By guest on Sat, Dec 20, 2014, 02:58 AM under फोटो जोक्स with   0  &  0  पुरा पढ्नुहोस् ।

हा हा हा हा .....

Posted By guest on Fri, Dec 12, 2014, 04:17 AM under कार्टून्स जोक्स with   0  &  0  पुरा पढ्नुहोस् ।

:)

Posted By guest on Wed, Dec 10, 2014, 11:02 AM under फोटो जोक्स with   0  &  0  पुरा पढ्नुहोस् ।

one day one girl say mero baba la bhanu bhayako malai 1,000 likes aayo bhana uha la smoke...

Posted By guest on Thu, Nov 27, 2014, 12:36 PM under आगन्तुकद्वरा पठाइएका with   0  &  0  पुरा पढ्नुहोस् ।

A cock and a hen are talking with eachother. cock says, "i love you very much". i can do...

Posted By guest on Fri, Dec 05, 2014, 08:12 AM under आगन्तुकद्वरा पठाइएका with   0  &  0  पुरा पढ्नुहोस् ।

Page 1 of 23, showing 10 records out of 224 total, starting on record 1, ending on 10