जिन्दगी भरि एउटै गल्ति गरिरहे

Posted By joker on Sat, Aug 06, 2016, 07:28 PM under फोटो जोक्स with   2  &  0  पुरा पढ्नुहोस् ।

Patanjali Engine Oil :D

Posted By joker on Sat, Aug 06, 2016, 11:07 AM under Memes with   0  &  0  पुरा पढ्नुहोस् ।

Still don't know

Posted By LOL on Mon, May 18, 2015, 03:24 AM under फोटो जोक्स with   0  &  1  पुरा पढ्नुहोस् ।

टाप कस्नुस् ।।

Posted By LOL on Mon, May 18, 2015, 03:23 AM under भुकम्प जोक्स with   0  &  0  पुरा पढ्नुहोस् ।

गफ

Posted By LOL on Sun, May 17, 2015, 02:37 PM under भुकम्प जोक्स with   0  &  0  पुरा पढ्नुहोस् ।

सरकार

Posted By LOL on Sun, May 17, 2015, 02:11 PM under भुकम्प जोक्स with   0  &  0  पुरा पढ्नुहोस् ।

नेता र पाल - नागरिक दैनिकमा छापिएको कार्टुन

Posted By joker on Sun, May 17, 2015, 04:26 AM under कार्टून्स जोक्स with   0  &  0  पुरा पढ्नुहोस् ।

#कुरो

Posted By joker on Sun, May 17, 2015, 01:50 AM under भुकम्प जोक्स with   4  &  0  पुरा पढ्नुहोस् ।

महलमा बस्ने को अवस्था

Posted By joker on Sat, May 16, 2015, 11:47 AM under भुकम्प जोक्स with   4  &  2  पुरा पढ्नुहोस् ।

बिचरा सेरे

Posted By LOL on Fri, May 15, 2015, 01:50 PM under भुकम्प जोक्स with   0  &  2  पुरा पढ्नुहोस् ।

Page 1 of 348, showing 10 records out of 3476 total, starting on record 1, ending on 10