केटीले केटालाई sms गर्दै : -केटी:प्रिय तिमि मेरो भरमा म तिम्रो भरमा " कति बस्नु यो समाजको डरमा " आउ बरू मलाई भेट्न मेरो घरमा !!! . केटा केटीलाई भेट्न जान्छ तर ढोकानेर केटीको बाउलाई देख्छ अनि sms reply गर्छ . -केटा: नझस्काउ प्रिय मेरो मुटुमा आलो घाउ छ झ्यालबाट हेर प्रिय आज तिमिलाई भेट्ने मेरो दाउ छ , ढोका बाटै आउँने थिएँ तर ढोकानेर तिम्रो बाउ छ !!! . -केटी : - खाने मुखलाई जुङ्गाले कहिलै छेक्दैन" साँच्चो मायाँ अम्मर हुन्छ कसैले मेट्दैन " झ्याल बाट किन ढोकाबाटै आउ प्रिय मेरो बाउले आँखा देख्दैन !!!

Posted By keran on Sun, Mar 30, 2014, 09:30 AM under अन्य with   0  &  0 

comments powered by Disqus