मुन्द्रैः तैले कसैलाई मन पराएको छस् कि छैनस् ? शेरेः मन पराएको छु यार तर उसले अर्को एकजनालाई पनि मन पराउछे । मुन्द्रेः हो र ???? शेरेः मैले I LOVE U भन्छु उसले चाहीँ I LOVE U 2 भन्छे यार । एउटा त म हो, अर्को त्यो कुन साले रैछ ।

Posted By >>>RKO<<< on Mon, Feb 10, 2014, 03:24 PM under सेरे जोक्स with   0  &  0 

comments powered by Disqus