भुवन के.सी / जेरी

Posted By joker on Wed, Nov 19, 2014, 04:49 PM under ऋषि धमला जोक्स with   0  &  0  पुरा पढ्नुहोस् ।

Due to this, Bin Laden was killed... dekhnuvayo ta DHAMALAA ko power....

Posted By >>>RKO<<< on Sun, Aug 24, 2014, 06:37 AM under ऋषि धमला जोक्स with   0  &  0  पुरा पढ्नुहोस् ।

बिचरा...

Posted By >>>RKO<<< on Sun, Aug 24, 2014, 06:35 AM under ऋषि धमला जोक्स with   0  &  0  पुरा पढ्नुहोस् ।

Yaspali ta dhamalaa twaa.....

Posted By >>>RKO<<< on Sun, Aug 24, 2014, 06:35 AM under ऋषि धमला जोक्स with   0  &  0  पुरा पढ्नुहोस् ।

Rishi dhamala in airoplane going to Bombay. . . While it was landing, he shouted...

Posted By >>>RKO<<< on Fri, Aug 22, 2014, 08:51 AM under ऋषि धमला जोक्स with   0  &  0  पुरा पढ्नुहोस् ।

Aaj kal ta nepali ko comedy serial haru le vannda ta . . . . . . RISHI DHAMALA le leko...

Posted By >>>RKO<<< on Fri, Aug 22, 2014, 08:47 AM under ऋषि धमला जोक्स with   0  &  0  पुरा पढ्नुहोस् ।

SLC ko result pachii..... . Dhamala ko aama: thaha xa dhamala ko bau pallaa ghar ko laxmi le...

Posted By >>>RKO<<< on Fri, Aug 22, 2014, 08:33 AM under ऋषि धमला जोक्स with   0  &  0  पुरा पढ्नुहोस् ।

आफ्नो सबै साथिहरुको हातमा राखी देखे पछि धमलालाई लास्ट रिस उठेछ, . . . नउठोस पनि किन आफ्नो...

Posted By >>>RKO<<< on Wed, Aug 13, 2014, 04:16 AM under ऋषि धमला जोक्स with   0  &  0  पुरा पढ्नुहोस् ।

ऊ बेला रत्नाकर नाम गरेका डाँका पछि ऋषि भए रे, . . . . . . . . . . . . यो बेला ऋषि...

Posted By >>>RKO<<< on Wed, Aug 13, 2014, 03:40 AM under ऋषि धमला जोक्स with   0  &  0  पुरा पढ्नुहोस् ।

ऋषि धमला आफ्नो बिहेमा बारीको पाटामा यस्तो नाचे, यस्तो नाचे...

Posted By >>>RKO<<< on Sun, Aug 10, 2014, 06:43 AM under ऋषि धमला जोक्स with   0  &  0  पुरा पढ्नुहोस् ।

Page 1 of 9, showing 10 records out of 81 total, starting on record 1, ending on 10