होइन त।।। हा हा हा हा

Posted By anilshrestha on Thu, Dec 11, 2014, 12:26 PM under राजेश दाई जोक्स with   0  &  0  पुरा पढ्नुहोस् ।

hahaha

Posted By anilshrestha on Thu, Dec 11, 2014, 12:12 PM under राजेश दाई जोक्स with   0  &  0  पुरा पढ्नुहोस् ।

When rajesh hamal was a student . . . . . Teacher used to bunk the class Haha

Posted By joker on Fri, Nov 21, 2014, 08:14 AM under राजेश दाई जोक्स with   0  &  0  पुरा पढ्नुहोस् ।

आज मंगल ग्रह मा चरा भेटियो भनेर NASA मा हंगामा भयो । सारा विश्वको ध्यान केन्दृत गर्यो यो...

Posted By >>>RKO<<< on Fri, Sep 26, 2014, 07:07 AM under राजेश दाई जोक्स with   1  &  0  पुरा पढ्नुहोस् ।

कुरै कुरामा राजेश दाईले एउटा गाउमा बिजुली लैजाने घोषणा गर्दिनु भो , सबै जाना दंग परेर "राजेश...

Posted By >>>RKO<<< on Sun, Sep 07, 2014, 06:01 AM under राजेश दाई जोक्स with   0  &  0  पुरा पढ्नुहोस् ।

एक दिन एउटा किसानले खेतमा राजेश हमालको बुख्याँचा बनाएर राखेछ !!! त्यसपछि थाहा छ के भयो...

Posted By >>>RKO<<< on Thu, Sep 04, 2014, 04:20 AM under राजेश दाई जोक्स with   0  &  0  पुरा पढ्नुहोस् ।

Rekha thapa le yeuta villian lai mala lagai diyin.. . . . . . villian:-rekha talai thha...

Posted By >>>RKO<<< on Thu, Sep 04, 2014, 04:16 AM under राजेश दाई जोक्स with   0  &  0  पुरा पढ्नुहोस् ।

Rajesh dai onced bunked school.... . . . . . .. From then onwards, that day Saturday is...

Posted By >>>RKO<<< on Wed, Aug 27, 2014, 08:59 AM under राजेश दाई जोक्स with   0  &  0  पुरा पढ्नुहोस् ।

Aisworya Rai's fb status...! "Had lot of fun.. Bahut maja aya Aaradhya ke...

Posted By >>>RKO<<< on Wed, Aug 27, 2014, 08:56 AM under राजेश दाई जोक्स with   0  &  0  पुरा पढ्नुहोस् ।

राजेश दाई लाई चाइनाएकै रैनछौ तिमीहरुले....

Posted By >>>RKO<<< on Wed, Aug 27, 2014, 08:54 AM under राजेश दाई जोक्स with   0  &  0  पुरा पढ्नुहोस् ।

Page 1 of 10, showing 10 records out of 96 total, starting on record 1, ending on 10