आज को जोक्स


सेरे: मसँग गाडी छ, बङला छ, बैंक व्यालेन्स छ, त पाजी सँग के छ??? . . . . . . . . . . . हाकु काले: मसँग ट्यो सबै लुट्ने मास्तर प्लान छ.......

Posted By >>>RKO<<< on Tue, Mar 11, 2014, 02:50 PM under हाकु जोक्स with   0  &  0