आज को जोक्स


नियोजन गरेको ५ बर्ष पछी श्रीमती गर्ब बति भएको श्रीमान् ले थाहा पायछ्न अनि ए buडी कसरी गर्ब बति भईश त मैले नियोजन गरेको ५ साल भयो ! बुडीले भनिछन तिमिले गरेरा के भयो त बुडा गाऊले ले त गरेका छईनन नि By - adhikari amar

Posted By guest on Mon, Jan 05, 2015, 04:05 PM under आगन्तुकद्वरा पठाइएका with   0  &  0