आज को जोक्स


बान्द्रे - धत् यार,,,Tution सरको message आएको छ , भोलि extra classes हुनेछ, अब के गर्ने.....? . . . . . . हाकु : "message sending failed" लेखेर reply send गर् सालेलाई..

Posted By guest on Sun, Nov 16, 2014, 09:13 AM under हाकु जोक्स with   0  &  0