आज को जोक्स


सेरेले A.T.M. बाट पैसा झिकिरहेको थियो। पछाडिबाट हाकुले भन्यो: हा हा हा, मैले टेरो पासवर्ड डेखे, ४ वटा स्टार रहेछ..... सेरे: हा हा हा, हैन मेरो पासवर्ड त १२३४ हो ......

Posted By >>>RKO<<< on Mon, Feb 17, 2014, 01:12 PM under सेरे जोक्स with   1  &  0