आज को जोक्स


एकैछिन हासौ कि कसो साथी हो......!!!!!! टि भि मा लाईभ सो प्रोग्राम हुदैथियो...... भि जे = तपाईको नाम के हो? सेरे = भोला भि जे = अनि थर केहो? सेरे = धमला भि जे = घर काहा हो तपाईको? सेरे = हुम्ला भि जे = तपाईलाई के देखि डर लाग्छ? सेरे = हमला भि जे = तपाईलाई के मन पर्छ? सेरे = अमला अब चाहिँ भि जे लाई दिक्क लागेर 'ला' नभन्ने गरि प्रशन गरेछ.... भि जे = (भेन्टा देखाउदै) यो के हो थाहा छ तपाईलाई? सेरे = मूला भि जे = (रिसाउदै) यो काहा मूला हुनु भेन्टा हो भेन्टा सेरे = होला भि जे ठाउको ठाउँ ढल्यो प्रोग्राम क्यान्सिल....... :D By - Spice.boy2

Posted By guest on Fri, Aug 22, 2014, 04:52 PM under आगन्तुकद्वरा पठाइएका with   0  &  0