आज को जोक्स


सेरे: पन्डित बाजे, तपाईं त बाउ हुनेवाला हुनुहुन्छ त। (पन्डित एक्छिन टोलाएर बस्छ) सेरे: ओउ बाजे के भयो के सोच्नुभाको¿¿ पन्डित: म यो सोच्दै छु कि मेरी बुडिलाई गुप्त दान कस्ले दियो भनेर?????

Posted By >>>RKO<<< on Sat, Dec 14, 2013, 06:27 PM under सेरे जोक्स with   0  &  0